ارزش صادرات گروه کالایی ۰۹۰۲ در سال ۲۰۲۰ ، از ازبکستان ۱۹۶ هزار دلار بود. فروش گروه کالایی ۰۹۰۲ از ازبکستان ۱۰۹ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ افزایش یافت: صادرات گروه کالایی ۰۹۰۲ “چای ، بدون عطر و طعم.” با ۱۰۲ هزار دلار افزایش (صادرات تجمعی گروه کالایی ۰۹۰۲ از ازبکستان ۹۳ هزار دلار در سال ۲۰۱۹ بود)

Translation is too long to be saved

ازبکستانگروه کالایی ۰۹۰۲ (چای ) را به کجا صادر میکند؟

مقصد برتر صادرات “چای ، بدون عطر و طعم.” از ازبکستان در سال ۲۰۲۰:

تاجیکستان با سهم ۳۹٪ (۷۶ هزار دلار آمریکا)

جمهوری قرقیزستان با سهم ۲۳٪ (۴۶ هزار دلار آمریکا)

عراق با سهم ۱۴.۶٪ (۲۸ هزار دلار آمریکا)

روسیه با سهم ۱۱.۸٪ (۲۳ هزار دلار آمریکا)

قزاقستان با سهم ۱۰٪ (۱۹.۸ هزار دلار آمریکا)

افغانستان – ۱.۶۳ هزار دلار آمریکا

امارات متحده عربی – ۱۲ دلار آمریکا

ازبکستان گروه کالایی ۰۹۰۲ را از کجا وارد میکند؟ا

شرکای تجاری برتر (واردات “چای ، بدون عطر و طعم.” ازبکستان در سال ۲۰۲۰:

چین با سهم ۶۵٪ (۲۷ میلیون دلار آمریکا)

کنیا با سهم ۱۲.۲٪ (۵.۲ میلیون دلار آمریکا)

ویتنام با سهم ۴.۴۹٪ (۱.۹ میلیون دلار آمریکا)

روسیه با سهم ۴.۱۱٪ (۱.۷۴ میلیون دلار آمریکا)

ایران با سهم ۳.۶۵٪ (۱.۵۴ میلیون دلار آمریکا)

امارات متحده عربی با سهم ۲.۹۱٪ (۱.۲۳ میلیون دلار آمریکا)

هند با سهم ۲.۱۳٪ (۹۰۲ هزار دلار آمریکا)

اندونزی با سهم ۱.۹۱٪ (۸۱۰ هزار دلار آمریکا)

سریلانکا با سهم ۱.۶۳٪ (۶۹۰ هزار دلار آمریکا)

آذربایجان – ۲۲۶ هزار دلار آمریکا

جهت صادرات چای به ازبکستان تماس حاصل فرمایید