چای صبحانه چیست و به کدام چای ها اطلاق میگردد؟

/
چای صبحانه یک چای سیاه قوی است که برای همراهی یک صبحانه دلچسب طراحی شده است. اگرچه فرهنگ چای غربی از مدت ها قبل چای های سیاه قوی مصرف می کرده است، مفهوم چای صبحانه مدرن است و به عنوان اصطلاح بازاریابی در قاره آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. در انگلیس و ایرلند از این چای ها فقط به عنوان "چای" یاد می شود.