واردات و صادرات چای ازبکستان

/
ازبکستان اولین مقصد صادراتی چای ایرانی در سال 2020 بود. حجم عمده ای از چای ایرانی به ازبکستان صادر میشود
صادرات چای ایرانی

بازار چای - رشد ، روندها ، تأثیر COVID-19 و پیش بینی ها(2021 – 2026)

/
حداکثر رشد برای چای سبز و گیاهی / طعم دار به دلیل آگاهی از مزایای سلامتی مرتبط با آن ، تخمین زده می شود. آسیا و اقیانوسیه در بازار جهانی چای پیشرو است