• جدا سازی و درجه بندی چای

جداسازی شامل خارج کردن الیاف با کمک ماشین آلات مخصوص (میدلتون، خارج کننده ساقه و بادزن)است . اصولا این مرحله توسط دستگاه مخصوص خود انجام می شود.وظیفه این دستگاه جدا کردنقسمت های ساقه که همراه با برگ چیده شده و به کارخانه راه یافته است، می باشد. دستگاه دارای لوله های پلاستیکی است ، که ضمن چرخش خود الکتریسته ایجاد کرده و چوب را از برگ های چای جدا می کند. هرچه چای در دستگاه پیش می رود ، میزان چوب موجود درآن کمتر می شود.

درجه بندی چای با توجه به معیار های اندازه ، وزن حجمی و با حد اقل استفاده از دست ( به منظورجلوگیری از خرد شدن چای) انجام می شود. دستگاه دارای طبقات مختلفی است که تقریبا حالت الک مانند دارند.الک ها با اندازه منافظ ۵/۰ تا ۵/۱ میلیمتر قطر می باشند. تنوع درجه بندی بستگی به کیفیت برگ چینی، روش تولید و تمایل تقاضا در بازاریابی دارد. سینی های مخصوص مانند الک حرکت کرده و بر اساس اندازه سوراخ های آن، ذرات ریز و درشت چای از هم جدا می شوند. با نزدیک شدن به طبقات پایین تر، ذرات چای ریز تر می گردند. پایین ترین طبقه شامل ریز ترین نوع چای می باشد که خاک چای نام دارد. به عبارتی ، در عمل آوری تولید چای سیاه حدود ۱۰ درصد ضایعات چای ،موسوم به خاک چای حاصل می شود، که بصورت  پودر بوده و با غربال کردن چای سیاه در آخرین مرحله تولید و قبل از بسته بندی به دست می آیدکه در بازار های جهانی قیمت چندانی ندارد. قسمتی از این خاک چای بصورت چای کیسه ای و چای فوری عرضه و همچنین می توان از آن کافئین و پلی فنل ها را استخراج نمود.