فرآیند تولید چای

سیستم تولید چای ساخته شده مشابه سایر صنایع است. سیستم تولید چای شامل یک ورودی ، یک خروجی و یک فرآیند است. تصویر زیر سیستم تولید چای را نشان می دهد.

فرآِیند تولید چای شامل یک ورودی (برگ سبز چای) و فرآیند تولید در کارخانه و خروجی که همان چای سیاه می باشد.

ورودی ها به شکل برگهای چای سبز هستند که از باغ بیرون می آیند. این برگها برای پردازش بیشتر به کارخانه منتقل می شوند. فرآیند تولید چای  در داخل کارخانه اتفاق می افتد. برگهای چای چیده شده ، که ماده اولیه آن در کارخانه است ، مراحل مختلفی را پشت سر می گذارند: خروجی ، چای ساخته شده نهایی است.

طبقه بندی چای بعد از تولید چای:

بر اساس انواع مختلف روشهای پردازش ، چای را می توان به چهار نوع گسترده طبقه بندی کرد:

  • چای سبز یا چای تخمیر نشده
  • چای اوولونگ یا چای نیمه تخمیر شده
  • چای فوری
  • چای سیاه یا چای تخمیر شده

فرآیندهای کلی تولید چای

فرآیندهای کلی چای شامل جمع آوری برگ های چای ، انتقال برگ های چای، شستشوی برگ های چای ، تمیز کردن، خشک کردن چای ، غربال کردن و فرآوری برگ ها (پلاس، مالش، تخمیر، خشک کردن، درجه بندی و بسته بندی) و نگهداری فرآورده می باشد. تفاوت میان انواع چای ناشی از نوع فرآیند، شرایط رشد منطقه جغرافیایی کشت یا در مورد چای سفید زمان جمع آوری برگ های چای است. در تهیه چای سفید برگ ها قبل از باز شدن کامل چیده و جمع آوری میگردند. این کار زمانی صورت میگیرد که هنوز کرک سفید نرمی روی جوانه ها وجود دارد. تهیه چای سیاه با چای سبز متفاوت است.

برای تهیه چای سبز، برگ های سبز چای را کمی برشته کرده و سپس خشک میکنند به همین دلیل چای سبز، رنگ خود را حفظ میکند. برگ های چای سبز خشک شده و بو داده میشود. اما تخمیری روی آن صورت نمیگیرد. ولی برای تهیه چای سیاه، برگ ها خشک و تخمیر می شوند. به عبارت دیگر چای سیاه فرآیندهای بیشتری را پشت سر میگذارد. به طور کلی سه نوع معروف چای به نام چای سبز، چای سیاه و چای اولانگ بر اساس درجه تخمیر شناسایی و تولید میشود.

منبع: دانش و تکنولوژی چای

تالیف عبدالرضا آقاجانی

فاطمه کهنسال