در اینجا نحوه تولید چای را به صورت کامل آموزش ببینید.