واردات و صادرات چای ازبکستان

/
ازبکستان اولین مقصد صادراتی چای ایرانی در سال ۲۰۲۰ بود. حجم عمده ای از چای ایرانی به ازبکستان صادر میشود
صادرات چای ایرانی

بازار چای - رشد ، روندها ، تأثیر COVID-19 و پیش بینی ها(۲۰۲۱ – ۲۰۲۶)

/
حداکثر رشد برای چای سبز و گیاهی / طعم دار به دلیل آگاهی از مزایای سلامتی مرتبط با آن ، تخمین زده می شود. آسیا و اقیانوسیه در بازار جهانی چای پیشرو است